Van 18 mei tot 12 juni 1977 verbleef op de vuilstortplaats van de gemeente Amsterdam langs de Diemerzeedijk een Noordse Nachtegaal. Op 18 mei werd de vogel voor het eerst zingend waargenomen. De dag daarop slaagden wij erin het exemplaar korte tijd te bekijken. Tevens konden wij enkele bruikbare geluidsopnamen maken. In het veld noteerden wij de volgende kenmerken: – flanken in lengterichting gestreept – borst fijn gestreept – rug grijsachtig – bovenstaart niet opvallend roodbruin.