In het april/mei/juni-nummer (jaargang 16 – nr. 2 1978) van het Nationaal Informatieblad voor studie en bescherming van Europese Avifauna ’Mens en Vogel’ (Durentijdlei 8, B-2130-Brasschaat, België) wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan de olieramp aan de kust van Bretagne door de ’Amoco Cadiz’. In België werd door enkele dierenbeschermingsorganisaties en het Belgisch Verbond voor de Bescherming van Vogels (CCBV) de Belgische Aktie Solidariteit Bretagne (BASB) opgericht. Men kan er trots op zijn dat de BASB méér dan een halt miljoen Belgische francs bijeengebracht heeft, die verdeeld zullen worden onder de Ligue Française pour la Protection des Oiseaux te Perros Guirec en het Centre d’Accueil de la Societé pour l’Etude et pour la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) te Brest. Door de BASB zijn twee grote kuipen aan het hulpcentrum te Brest geschonken. Zij dienen voor een buitenvolière waarin de olieslachtoffers verder op verhaal zullen kunnen komen. Voor Jan van Genten en Kuifaalscholvers zijn buitenvolières opgesteld langs de oever van de Etang de Kerhuon. Het verzamelen en verzorgen van de vogels werd toevertrouwd door het Ministerie voor Leefmilieu aan de SEPNB voor de kust van Finistère en aan de LFPO voor de noordkust van Bretagne. Deze laatste werd gesplitst in negen sectoren. De Groep Zodiac werd door de voornaamste Belgische dierenbeschermingsverenigingen bekostigd (CCBV, NRDB, WWF, Blauwe Kruis van België, Veeweyde, SRPA Luik & AVES) en heeft een actie voor de redding van stookolieslachtoffers ondernomen op de kusten van Bretagne, tussen de hoogvlakte van Trevor, ten oosten van Portsall, de Aber Benoît en de Aber Wral’h en de eilanden Sainte Marguerite. Deze groep beschikte over twee rubberboten met aanhangmotor die het mogelijk maakte, zowel op zee als op de eilanden te komen. Het doel van de organisatie was de vogelklinieken van de kust bij te staan met behulp van speciaal materiaal en een ter zake kundige ploeg.