Naar aanleiding van de plannen voor verzwaring van de 50 kV-hoogspanningslijn Papendrecht-Arkel heeft de Natuur- en Vogelwacht ’De Alblasserwaard’ drie gestencilde publikaties uitgegeven. Ze waren oorspronkelijk bedoeld als informatie voor de Commissie Electriciteitswerken, welke voor de uitvoering van de nieuwe hoogspanningsverbinding advies aan de minister van Economische Zaken moest uitbrengen. Nu kunnen ook anderen van de inhoud kennisnemen. Het eerste rapport ’Rapport vogelpassage 50 kV-lijn Zuidwest-Alblasserwaard’ is samengesteld op verzoek van het GEB te Dordrecht door H. de Groot (september 1977). Dit gestencilde verslag (15 pagina’s) vermeldt dat over de Zuidwest-Alblasserwaard een druk vliegtraject loopt voor de vogels. Grafieken en tabellen tonen dit aan. Er wordt op aangedrongen de nieuwe lijn ondergronds aan te leggen, hetgeen bovendien landschappelijk de voorkeur verdient. En ten minste zal het traject van Papendrecht tot de Peursumse Vliet onder de grond aangelegd moeten worden.