Wederom een Nederlandse auteur, die ons een deeltje in Die Neue Brehm-Büchrei verschaft. Mr. Frans Haverschmidt schreef een monografie over de Zwarte Stern. In verband met de achteruitgang van deze soort werd vooral een onderzoek door de schrijver ingesteld naar de broedbiologie. In zijn werk ligt de grondslag opgesloten voor een actieve bescherming van de Zwarte Stern. De schrijver heeft een uitgebreid litteratuuronderzoek gepleegd en wijst op de vele gegevens die over deze soort nog ontbreken. De gegevens over de trekwegen en de overwinteringsgebieden zijn nog lang niet voldoende omdat de ringgegevens nog te gering zijn. François Haverschmidt: Die Trauerseeschwalbe. 74 pag., 24 afbeeldingen. Die Neue Brehm-Bücherei 508. Uitg. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt (1978). Prijs DM 6,50.