In 1966 startte het broedvogelonderzoek onder auspiciën van het Contactorgaan voor Vogelstudie van de KNNV en is nu haar 13e seizoen ingegaan. Doel van het onderzoek is het bepalen of althans het op betrouwbare wijze schatten van het aantal broedparen van bepaalde vogelsoorten in Nederland. De resultaten over de twee eerste jaren (1966 & 1967) verschenen in ’Natura’ (jrg., 65, nr. 4), het orgaan van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en tegelijkertijd in ’Het Vogeljaar’ (jrg. 16, nr. 2). Helaas werden deze uitgebreide verslagen niet gecontinueerd.