Niet alleen uit geschreven bronnen kunnen we wat te weten komen over de vogelsoorten die vroeger in ons land voorkwamen, maar ook door het onderzoek van vogelbeenderen die gevonden worden tijdens opgravingen van voor-, vroeg- en laathistorische nederzettingen. De mens heeft altijd jacht gemaakt op de dieren die voorkwamen in het gebied waar hij woonde. Eerst was de mens alleen jager, later ging hij ertoe over van een aantal soorten een deel van de populatie af te zonderen en direct onder zijn invloed te brengen. Dat wil zeggen de mens ’maakte’ er huisdieren van. De eerste huisdieren waren hond, geit, schaap, rund en varken. Vanaf 6000 v. Chr. zijn deze soorten geleidelijk aan in grote delen van de wereld de belangrijkste landbouwhuisdieren geworden. In de loop van de tijd kwamen hier echter vele andere soorten bij, waaronder een aantal vogelsoorten.