Figuur 1 laat zien in welke maanden Brandganzen in ons land werden geringd. Het merkwaardige is, dat ze vóór december niet aanwezig zijn en in december plotseling hun top bereiken. In januari, februari en maart nemen hun aantallen af en na 1 april zijn ze hier niet meer aanwezig. Figuur 2 geeft de plaatsen aan, waar Brandganzen werden geschoten, die in Nederland werden geringd.