Al verschillende malen in de afgelopen jaren heeft de regering verklaard in landschappelijk aantrekkelijke gebieden hoogspanningslijnen ondergronds te willen leggen. De praktijk is echter dat uit financiële overwegingen door de (provinciale) elektriciteitsbedrijven van verkabeling wordt afgezien waar dit technisch zeer wel mogelijk en uit een oogpunt van behoud van landschap en vogelwereld zelfs uitgesproken wenselijk is. De gevolgen hiervan op de vogelwereld zijn uitvoerig beschreven in onze recente publicatie ’Vogels onder hoogspanning’. In de Commissie Elektriciteitswerken – adviesorgaan van de minister van Economische Zaken, waarin ook Natuur en Milieu is vertegenwoordigd – is onlangs het opmerkelijke besluit gevallen te adviseren om het grootste deel van de aan te leggen 110 kVhoogspanningslijn tussen Losser en Oldenzaal te verkabelen, hetgeen de aanlegkosten 4 à 5 miljoen gulden duurder zal maken.