Een artikel getiteld ’Massale sterfte onder stootvogels veroorzaakt door Azodrin, een organophosphorus insektenverdelgend middel’ door prof. H. Mendelssohn, afdeling Zoölogie, Universiteit van Tel Aviv en U. Paz, Instituut voor Natuurgebieden in Israël, werd gepubliceerd in Biological Conservation (11) 1977. In dit artikel stellen de schrijvers dat in Israël een massale toename van de Levant veldmuis veel voorkomt in lucernevelden, omdat daar diep ploegen, wat het enige middel is op het veldmuizenaantal in de hand te houden, niet mogelijk is. Bovendien worden de veldmuizen in deze velden niet aangetrokken door giftig lokaas, aangezien lucerne hun lievelingsvoedsel is. Een hoogst opvallende toename van het aantal veldmuizen vond plaats gedurende de winter van 1975-76 in een lucerneveldengebied ter grootte van 8 km 2 in de noordelijke Huleh Vallei in Israël. Hierdoor werden grote aantallen stootvogels en uilen aangetrokken. Omdat de veldmuizen, die een dichtheid van 2400 per hectare bereikten, op sommige plaatsen de lucerne volledig verwoestten, sproeiden de boeren met Azodrin, een insektendodend middel, dat lang nawerkt en dat alleen maar aanbevolen wordt voor de verdelging van schadelijke insekten in katoenvelden en boomgaarden. Het gevaar voor levende dieren, dat op het oorspronkelijke etiket vermeld wordt, komt niet voor op de Hebreeuwse vertaling.