Vele uren heeft de jury zich gebogen over alle foto’s, die vóór de vastgestelde einddatum waren ontvangen. Minutieus is aan elke foto evenveel zorg en aandacht besteed als de fotografen hebben besteed aan het maken er van. Hoewel er duidelijk aanwijzingen zijn dat vele vogelfotografen zich meer en meer aan de kleurenfotografie (en vooral dia’s) wijden, moet daarbij vastgesteld worden dat de kwaliteit van de zwart/wit foto’s over de gehele linie nog steeds in vooruitgaande lijn is. Toch is het jammer dat de interesse voor zwart/wit-fotografie kennelijk afneemt, temeer omdat wij bij publicaties veelal aangewezen zijn op zwart/wit en omdat, waar kleur voor publicatie wordt gebruikt, het overbrengen van de goede kleuren en de verzorging van de kleurendruk veelal zeer veel te wensen overlaat. Er werden voor deze wedstrijd van drie fotografen ook kleurenfoto’s ontvangen.