Het aantal meldingen van overwinterende Ooievaars is dit jaar gering geweest. Er werd op 10 januari een exemplaar bij Brakel en op 24 februari één bij Dussen gesignaleerd. Dan was er nog een melding van twee Ooievaars bij Paterswolde op 7 maart, voordat aan het eind van die maand de eerste waarnemingen van de voorjaarstrek binnenkwamen. Voor het broedseizoen zijn de nesten van Dussen, Hank, Leerdam, Sliedrecht en Terwolde gerestaureerd door eendrachtige samenwerking van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, de Koninklijke Nederlandse Marine, de respectievelijke gemeenten en particulieren. De staat van deze tot voor enkele jaren bewoonde nesten was bijzonder slecht.