Figuur 1 laat zien in welke maanden die 821 vogels werden geringd. De vrij hoge piek in juli moet waarschijnlijk in verband gebracht worden met het openen van het vangseizoen van de eendekooien in ons land. De grote afname van het aantal na augustus duidt heel duidelijk op weg- en doortrek. Na september zijn ze vrijwel uit Nederland verdwenen. Figuur 2 geeft aan waar geringde Zomertalingen werden geschoten. De soort overwintert van het subtropische Middellandsezeegebied tot in tropisch Afrika. Op onze kaart met terugmeldingen komt dat niet zo duidelijk naar voren. De oorzaak daarvan zal wel gezocht moeten worden in het feit, dat er in Afrika (nog) maar heel weinig mensen een geweer hebben en in Europa heel veel. In februari bevinden zich van de 34 geschoten Zomertalingen er 26 in Europa en 8 in Afrika! Op deze kaart zien we ook, dat de vogels, die in Nederland geringd werden, vooral uit het oosten komen, zelfs vanuit Siberië.