Begin september is overeenstemming bereikt door vertegenwoordigers van het Ministerie van CRM en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten met de eigenaren over de verkoop van de Korendijkse Slikken en ’s Lands Bekade Gorzen aan Natuurmonumenten. De Korendijkse Slikken zijn gelegen nabij de monding van het Spui aan het Haringvliet. Zij hebben als natuurgebied grote internationale betekenis. Het gebied is onder andere een belangrijke verblijfplaats voor ganzen in najaar en winter.