In de serie ’Dieren dichterbij’ (zie ook jrg. 26(4) :199) verscheen een bijzondere en wetenswaardige monografie over de Spreeuw. De auteur heeft een enorme hoeveelheid gegevens aangedragen en deze op een prettige wijze aan de lezer voorgeschoteld. Dit deel is daarom zo bijzonder welkom omdat het ook voor de niet-vogelkenner zo onderhoudend is over een vogelsoort te lezen die iedereen kent omdat zij algemeen rondom huis en hof voorkomen. De broedtijd, de trek, de oriëntatie, het voedsel en het nut en de schade komen aan bod als Gallacher in de 311 titels duikt van de litteratuur, die hij er voor heeft doorgenomen. En hij mag dan ook een goed kenner van de Spreeuw genoemd worden. De tekst is even interessant voor de volslagen leek als voor de ervaren vogelkenner. Wij feliciteren Hugh van harte met zijn tweede boek, dat zo goed uit de verf kwam! Hugh Gallacher: De Spreeuw. 208 pag.. 75 afbeeldingen van Co Loerakker (1978). Reeks ’Dieren dichterbij’ nr. 5. Uitg. Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen. Prijs ƒ 19,50.