Gedurende het broedseizoen van 1978 werden op de Snepkensvijver te Lichtaart, België, Kokmeeuwen gemerkt met een rood vleugelmerkteken, waarop verschillende gegevens (letter en cijfers) werden aangebracht. Het vleugelmerkteken is een plastic plaatje van 3 x 10 cm. Bovendien zijn de vogels geringd met een metalen ring van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, alsmede met een rode of gele spiraalsgewonden kleurring. ledereen die een op bovenvermelde wijze gemerkte Kokmeeuw waarneemt wordt vriendelijk verzocht dit aan onderstaand adres te berichten, met vermelding van de juiste datum en plaats van de waarneming (eventueel duur van verblijf) en indien mogelijk het nummer van het vleugelmerkteken en de kleur van de kleurring. Na ontvangst van uw waarneming krijgt u bericht waar en wanneer de vogel werd gemerkt.