Honderd jaar na de geboorte van onze grote voorganger dr. Jac. P. Thijsse te Maastricht is door de redactie van ons tijdschrift in 1965 de Dr. Jac. P. Thijsse-Vogeljaarprijs ingesteld. Deze prijs zou jaarlijks beschikbaar kunnen worden gesteld aan de auteur(s) van het beste, oorspronkelijk in de Nederlandse taal geschreven, boek over het vogelleven of de vogelbescherming. Bewerkingen van in een andere taal verschenen boeken komen niet in aanmerking tenzij, naar het oordeel van de jury, een werk tot stand is gekomen dat het karakter van een oorspronkelijk Nederlands werkstuk draagt. Eén maal, in 1966, is de prijs uitgereikt en wel aan de heer M. de Jong voor zijn boek ‘Vogels binnendijks en buitengaats’ en aan de heer K. Zweeres voor zijn boek ‘Naar rijke vogelgebieden’. Sedertdien is de prijs niet meer toegekend. De voornaamste reden daarvoor is het zeer geringe aantal oorspronkelijk Nederlandse vogelboeken dat in de afgelopen jaren is uitgegeven en aan bovenvermelde eis kon voldoen. Wel verschenen er zeer goede vogelboeken op de markt, doch dat waren overwegend vertalingen en bewerkingen.