In Drenthe is in vergelijking met andere provincies voorheen weinig naar vogels gekeken. Aan het eind van de zestiger jaren is het onderzoek van broedvogels in de provincie Drenthe pas goed op gang gekomen. Nu, bijna tien jaar later, beschikken we over een redelijk volledig overzicht van de Drentse broedvogelbevolking. Het in deze jaren verzamelde materiaal lijkt interessant genoeg het op schrift te stellen en in brede kring te verspreiden. Om enig inzicht te krijgen in de vogelstand buiten het broedseizoen zijn in de jaren 1975 en 1976 een aantal onderzoekjes op gang gebracht. Ervaringen opgedaan tijdens het Atlasproject voor broedvogels zijn hierbij van groot belang geweest.