Op 8 juni 1977, om ongeveer 21.30 uur werd in het zuiden van Limburg een jagende Velduil gesignaleerd. Het betrof hier de eerste bekende waarneming van deze uilensoort in deze tijd van het jaar in dit deel van het land. Merkwaardig was, dat de datum van deze waarneming precies in de broedtijd viel en dat een geval van late dóórtrek vrijwel onmogelijk leek. De Velduil is in ons land namelijk doortrekker van begin september tot diep in oktober en van halt maart tot in mei; broedvogel is hij van half april tot in juni. Om onder andere deze reden ging de gedachte uit naar de mogelijkheid van een broedgeval!