Regenwulp: A. J. van Dijk, Ootmaandijk 1, 7975 PR Uffelte, 05215-331. Na 1979 wordt het onderzoek naar het voorkomen van de Regenwulp in Nederland afgesloten, mede omdat de onderzoekingen van SOVON dit grotendeels gaan overnemen. De tellingen op de slaapplaatsen worden na 1979 op beperkte schaal voortgezet. Gevraagd worden: waarnemingen met vermelding van datum, plaats, tijd, gedrag, bijzonderheden vanaf 1965 en belangwekkende uit de periode vóór 1965. Algemene opmerkingen over jaarlijkse verschillen in doortrek, periode van doortrek, getalssterkte en gebruik van slaapplaatsen. Gegevens over slaapplaatsen liefst direct doorgeven. Data voor slaapplaatstellingen zijn 13, 20, 27, 30 april, 4 en 11 mei (steeds ’s avonds tellen of in de morgen daaropvolgend).