Bij de redactie zijn de volgende vragen over de Vogelwet 1936 ontvangen, gesteld door Nel van Donkersgoed te Amersfoort. VRAGEN a. Hoe is het vervoer van kievitseieren geregeld in de Vogelwet 1936 nu in Friesland één week langer kievitseieren geraapt mogen worden? Is het vervoer op openbare wegen in Friesland nu ook langer toegestaan en in welk artikel is dat vastgelegd? b. Bestaat er een redelijke kans dat de handel in kievitseieren verboden zal worden vóórdat de gehele Vogelwet 1936 gewijzigd wordt? Zo neen, waarom niet omdat de handel toch geheel strijdig is met de tegenwoordige tijd. Wellicht kan dan ook beter het rapen van kievitseieren bekeken worden als de gehele Vogelwet 1936 wordt bijgewerkt. c. Kunt u al iets vertellen over de wijziging in de Vogelwet 1936 en wanneer deze grote wijziging gerealiseerd zou kunnen worden?