Eind november 1978 reed ik voor zaken per auto naar Rotterdam. Ik genoot van het mooie weer: een prachtige herfstzon en licht besneeuwde bomen en weilanden. ’n Verkeersopstopping bij Schiphol deed mij besluiten via Utrecht, Schoonhoven, Benschop en Krimpen a/d IJssel te rijden. Zo’n veertig jaar geleden bezocht ik deze plaatsen per fiets en ik keek nu uit naar al die mooie herkenningspunten. Maar met een spijtig, vervelend gevoel ontdekte ik, dat veel van het mooie landelijke landschap verdwenen was. Zo nu en dan was je blij als je weer een typerend plekje van vroeger herkende. Ik kreeg de smoor in. Ze zijn overal weer met de botte bijl doorheengegaan. Misschien kan een muziekje op de autoradio mijn stemming wat opmonteren ... Maar nee! Nieuwsberichten! En wat hoor je? Een rapport heeft uitgewezen, dat de recreatiemogelijkheden In de Randstad (kent u die stad?) vér achtergebleven zijn. Reden voor de Minister (welke hoorde ik net niet) om extra gelden uit te trekken voor aanleg van fietspaden. De nog aanwezige landelijke gebieden moeten ontsloten worden!