Van 13 tot 18 juni 1978 werd in Ohrid in Joegoslavië de 17e wereldconferentie van de Internationale Raad voor Vogelbescherming (ICBP/CIPO) gehouden. Aan de vergaderingen nam een zeventigtal vogelbeschermers uit 25 landen deel. Dit aantal viel velen enigszins tegen. De vraag werd dan ook gesteld of de ICBP nog wel naar behoren functioneert en of het wel verstandig is de ICBP-conferenties in een vrij moeilijk te bereiken plaats als Ohrid, dat in Macedonië dichtbij Albanië ligt, te houden en bovendien in aansluiting op het ornithologisch congres. Vele ornithologen gaven de voorkeur aan dit laatste congres en gingen niet naar de ICBP-conferentie. Nederland was met een tamelijk grote afvaardiging aanwezig, die een behoorlijke bijdrage kon leveren aan de discussies. De nederlandse deelnemers waren: prof. dr. M. F. Mörzer Bruyns (voorzitter), dr. G. F. Mees, drs. J. A. van derVen, C. de Bruin, drs. S. Woldhek en A.J. Binsbergen.