Gedurende de afgelopen barre winter heeft zich, ooft wat betreft de vogels, van allerlei afgespeeld. De vogelvoedering heeft, zowel collectief als individueel, een enorme vlucht genomen en in bepaalde delen van het land hebben handelaren in vogelvoedsel een gouden tijd beleefd, omdat hun omzet tien maal en méér gedurende de vorstperiode is geweest dan normaal. Wij kregen uit talloze delen van ons land ook gegevens over vogelvoedering van watervogels, uilen en stootvogels. Maar omdat deze gegevens nog bij lange na geen volledig beeld vormen, wachten wij met de verwerking van deze gegevens totdat wij beter zijn ingelicht.