Hendrik Jan Lichtenbeld ziet op 29 april 1979 ’Abraham’, dat wil zeggen vijftig jaar geleden zag hij op deze datum in Zwolle het levenslicht. In maart 1971 is hij onze redactie komen versterken. Wij kenden elkaar al heel veel langer, want gedurende de periode dat wij de ongelofelijke aantallen vogels in Oostelijk Flevoland en aan de Eemmond ringden was hij samen met Henk Holtman en Niek Marra vaak van de partij. Hij toonde zich daarbij reeds als een goed kameraad in het veld en een concentieus mens bij het optekenen van gegevens. Hij werd dan ook al spoedig secretaris van het ’Vogelringstation Groenekan’, die ook contacten met het Vogeltrekstation in Arnhem onderhield. Niet verwonderlijk was het dan ook dat hij namens de ringers lange tijd redactielid van het Nederlands ringersblad ’Op het vinketouw’ is geweest, maar dat later weer geheel intern door het Vogeltrekstation zou worden verzorgd.