In 1973 kwamen er voor het eerst 2 paar Lepelaars tot broeden in het Nieuwkoopse plassengebied. Sindsdien hebben er in de periode 1973 t/m 1977 behalve in 1976, steeds Lepelaars gebroed. Een opmerkelijke verschuiving in de broedtijd, lichte toename van de gemiddelde legselgrootte en een zo op het oog ontwikkelende trouw aan de broedplaats doen vermoeden dat de leeftijdopbouw van de kolonie zich gewijzigd heeft, dat de relatie ’De Pot-Lepelaar’ zich aan het stabiliseren is. De foerageergebieden zijn slechts ten dele bekend. Aanvullende gegevens zijn welkom. In de polders rond Uithoorn overlappen de voedselgebieden van hef Naardermeer en De Pot elkaar. Gebleken is in de periode 1973 t/m 1977 dat er in het Groene Hart levensmogelijkheden zijn voor een kleine kolonie Lepelaars. Te hopen is, uit het oogpunt van risicospreiding voor de soort, dat het voortbestaan van deze kolonie voor zover mogelijk zal worden verzekerd en dat bijvoorbeeld bij het opstellen van bestemmingsplannen met het facet lepelaarfoerageergebied rekening zal worden gehouden