De Franse overheid is bijzonder schuldig aan de massamoord op wilde ganzen. Een radiobericht op 17 februari over Radio Brussel (Nederlands) meldde dat er naar schatting al 25.000 ganzen door de Franse jagers waren geschoten. Frankrijk heeft niet het recht deze overal beschermde ganzen af te slachten. De Franse jagers begaan hiermee een vreselijke misdaad tegenover de vogelbescherming. Ik protesteer ten zeerste tegen deze misdadige jacht. De wilde ganzen moeten overal beter en strenger beschermd worden in Europa. Er moet veel aan de Franse jachtwet worden veranderd en de jagers zouden een streng jachtexamen moeten worden afgenomen. Ik roep alle vogel- en natuurbeschermers op om massaal te protesteren bij de Franse overheid en de Franse jagers.