Begin 1978 werd door twee leden van de Dongense natuurvereniging ’Ken en Geniet’ gestart met een uilen- en stootvogelonderzoek. De aanleiding hiertoe was het feit dat de vogelwerkgroep van deze vereniging een vijftal uilenkasten had opgehangen. In een gestencild bericht van 16 bladzijden werd een groot aantal bijzonderheden over uilen vastgelegd. Met het model ’Burgfried’ zijn voor de Steenuil positieve resultaten bereikt. Het verslag werd samengesteld door Hans Peeters, die het onderzoek samen deed met Tiest v. d. Heijden. Voor belangstellenden is dit ’Uilen-verslag’ te bestellen door overmaking van ƒ 3,- op giro 2 485 130 tnv J. G. M. Peeters, Europaplein 56, 5101 VX Dongen.