Dit boek is een vertaling uit het Engels van een bijzonder boek, namelijk over de bouwvormen van vogelnesten waarover voor zover ik weet nimmer eerder zo samenvattend is geschreven. Het is goed van de uitgever om aan de Nederlandse vertaling een „tengeleide” toe te voegen waarin de lezer nog eens extra wordt herinnerd aan de kwetsbaarheid van vogelnesten en jonge vogels, de vogelfotografie en de Vogelwet 1936. De auteur heeft zijn boek ingedeeld in 14 hoofdstukken ’Wat is een nest?’, ’Eenvoudige nesten’, ’Komvormige nesten’, ’Gesloten nesten’, ’Hangende of geweven nesten’, ’Nesten van modder’, ’Nesten op de grond’, ’Nesten in holen’, ’Nesten op het water’, ’Koloniebroeders en broedsamenwerking’, ’Eetbare nesten’, ’Heuvelbouwers’ en ’Parasieten’, waarbij voorbeelden van nestbouw van vogelsoorten uit de gehele wereld zijn aangehaald. Een foto van een Bosruiter broedend in een boomnest spreekt erg tot onze verbeelding en voor de foto van de Waaierstaartrietzanger bij het nest zal helaas wel wat aan de begroeiing rond het nest veranderd moeten zijn. Dit overigens met veel zorg uitgegeven boek zal, naar wij hopen, velen een beter begrip geven over de kwetsbaarheid van vogels in de broedtijd en het enorme werk en vakmanschap waarmee de meest uiteenlopende modellen van vogelnesten, aangepast aan hun omstandigheden, worden gebouwd. Peter Goodfellow: Bouwvormen bij vogels. 168 pag., 11 kleurenfoto’s, 81 zwart-wit foto’s, ruim 20 pentekeningen van C. J. F. Coombs. Vertaald door Leo Beuger (1978). Originele titel ’Birds as Builders’. Uitg. Meulenhoff Informatief bv., Amsterdam, Prijs ƒ 29,50.