Deze bijeenkomst werd van 20 tot 28 november 1978 te Carthago, Tunesië, gehouden en bestond uit de volgende onderdelen: 1) de vergadering van de Executive Board, waaraan de nationale gedelegeerden en werkgroepcoördinatoren deelnemen. 2) een symposium over in kolonies broedende watervogels, speciaal in het mediterrane gebied. 3) een 1-daagse excursie tussen 1 en 2 in naar het meer Ichkeul (nationaal park). 4) een 2-daagse excursie na afloop van het symposium naar meren en kustgebieden, zuidelijk van Tunis. Op de Board meeting waren 23 van de 32 lidstaten aanwezig, met Senegal als nieuwste lid. Er waren vertegenwoordigers van de volgende internationale organisaties ICBP, IUCN, UNESCO en WWF. Daarnaast waren er waarnemers uit Mauretanië, Niger, Tsjaad, Mali, Marokko en Algerije. De opzet om met de keuze van de vergaderplaats en het onderwerp van het symposium, ook Noord- en Westafrikaanse landen te interesseren was dus wel geslaagd.