Door middel van een vijftal vragen heeft de vogelhouders-organisatie Speciaalclub Europese Vogels en hun Hybriden de meningen gepeild van een aantal vooraanstaande ornithologische organisaties, die een duidelijke mening moeten hebben over het houden en kweken van Europese vogels. Vraag 1: is de laatste jaren een vooruitgang/achteruitgang te constateren van de populaties van de volgende zaadetende vogelsoorten: Barmsijs, Europese Kanarie, Frater, Goudvink, Geelgors, Groenling, Putter, Kneu, Sijs en Vink?