Het mag bekend zijn dat er nogal eens broedsels van weidevogels verloren gaan door weidend hoorn- of wolvee. Hoe groot het percentage is, dat vertrapt wordt is echter niet bekend. Vaak zien wij hoe in de broedtijd Grutto’s, Kieviten of Scholeksters luid jammerend en alarmerend trachten het rondlopende vee te verdrijven die hun broedsel of jongen belagen. Meermalen zagen wij op Texel hoe Kluten met succes grazend schapen fel belaagden die te dicht in de buurt van hun nest kwamen en tot de aftocht wisten te dwingen. Met hangende en slepende vleugels chargeerden zij keer op keer tot vlak bij de kop van het schaap, zodat deze afdeinsde. Ook Grutto’s verdedigen hun broedsels met mannenmoed, waarbij zij vaak in clubverband aanvallen uitvoeren en rakelings langs de kop van de belager schieten. In zo’n gruttoland, zoals in de Zaanstreek of in de Vlielanden, zie je onmiddellijk als er onraad is en een sluipende wezel door het veld huppelt. Dan wordt de gehele grutto-bevolking opgetrommeld en aan de bewegingen van de colonne langsnavels kun je precies de weg volgen, die de kleine ’rover’ gaat. Ook Kieviten zijn in dit opzicht dappere vogels, weten Zwarte Kraaien en Eksters uit hun domein te verdrijven door felle aanvallen en gaan ook een Blauwe Reiger te lijf, die bij elke aanval angstig in elkaar duikt. Soms zie je dat ook een Torenvalk met zwoegende vleugelslagen wordt verdreven. Als het er om gaat zou de Kievit van alle weidevogels wel eens de moedigste en de meest agressieve weidevogel kunnen zijn. Het is bekend, dat de timide en weinig moedige Tureluur niet zelden zijn nest heeft in de nabijheid van het territorium van de dappere pn heldhaftige Kievit. Deze bewaakt dag en nacht zijn broederf en fungeert als veiligheidspolitie. De Tureluur maakt daarvan een dankbaar gebruik en maakt zijn nestkuiltje heel vaak in de onmiddellijke nabijheid van een kievitsnest.