Negentienhonderdnegenenzeventig is het jaar van de weidevogel. Dat spreekt de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten aan, daar deze bond meer dan dertig jaar ’greidefûgelbiskerming’ achter de rug heeft. Bezinning is altijd goed; getheoretiseer mag niet lang duren. De vogelbescherming in Friesland is begonnen vóór 1947. Toentertijd werden, eierzoekerstijd of niet, de eieren van water- en weidevogels meegenomen! ’Veldmensen’ hebben toen het initiatief genomen tot oprichting van de BFVW. De ‘fjildman’ is en was karakteristiek voor Friesland. Hij trekt de velden in om te genieten van dier en plant, de mooie vergezichten en wat niet al. Met name de vogels hebben altijd zijn aandacht getrokken. Jammer, dat maar een klein deel van de ervaringen van deze ’fjildlju’ op papier is gezet.