Elk najaar komen van 15 september tot 20 november de Zuidfranse vogelschieters in actie. In het totaal zijn dat zo’n 500.000 jachtvergunninghouders die op massale wijze aan de noordzijde van de Pyreneeën op Houtduiven jagen, die daar dan in enorme troepen de bergpassen opzoeken op hun trek naar het zuiden. Ringgegevens wijzen uit dat er zelfs uit Scandinavië tot uit Finland vele Houtduiven hun weg over de Pyreneeën zoeken. Maar er wordt ook gedurende deze tijd op doortrekkende stootvogels (valken, gieren, kiekendieven, buizerden, wouwen, Slangenarenden), Kraanvogels, zwaluwen en andere zangvogels geschoten, ja zelfs schiet men wel op voorbijtrekkende vlinders, zoals ik dat ook in Zuid-ltalië en op Malta zag doen. Controle op naleving van de wet geschiedt hier in het totaal niet. Controleurs-Vogelwet 1936, zoals in ons land, kent men daar helemaal niet.