Deze ijsvogel-foto van Fritz Pölking won de eerste prijs bij de verkiezing van de beste natuuropname van het jaar, uitgeschreven door het Britse tijdschrift ’Wildlife’. De foto werd op grote afstand van het nest genomen en laat een oude Ijsvogel met een buitgemaakte vis (rechts) zien en twee naar voedsel bedelende uitgevlogen jongen. Een vogelsoort die afgelopen winter 1978/79 ernstige verliezen heeft moeten incasseren. Wij hopen van harte dat de soort de gelegenheid geboden wordt zich opnieuw te herstellen.