Ambtenaren van de Staatsboswachterij Schoorl hebben dit jaar, en ook vorig seizoen, broedsels van de beschermde Stormmeeuwen vernietigd, door de eieren onder te dompelen in huisbrandolie. Volgens krantenberichten heeft CRM nooit een vergunning daarvoor verleend en heeft een Controleur Vogelwet proces-verbaal opgemaakt. Het blijkt dat in het Schoorlse duingebied ook de Zilvermeeuwen nog worden bestreden. Volgens de districtsambtenaar moet er met harde hand opgetreden worden om de meeuwen binnen de gewenste kolonies te houden. Uitbreiding van de kolonies zou een bedreiging voor de heide in de kalkarme duinen betekenen, zo zegt men. Momenteel moeten bij Schoorl zo’n 3000 paren van de Stormmeeuw broeden. Wij menen dat indien men in meeuwenkolonies een strikte rust laat heersen, deze kolonies zeer geconcentreerd kunnen voorkomen. Des te meer men in meeuwenkolonies onrust veroorzaakt (door er onder andere doorheen of vlak langs te lopen) dan is het een vanzelfsprekende zaak dat de meeuwen uitwaaieren en in steeds groter gebied gaan broeden. Een advies om in de eerstvolgende jaren een volstrekte rust in de kolonies te doen heersen kan de her en der verstrooide paren weer op een kleinere oppervlakte dichter bij elkaar brengen! J.T.