Evenals in voorgaande jaren gaf de Vogelwerkgroep Eibergen een verslag uit over de gebeurtenissen en activiteiten. Hoe natuurgebieden kunnen veranderen in toeristische trekpleisters dank zij overheidsinstellingen, met alle gevolgen van dien, heeft men daar kunnen ondervinden. Dit wordt uitvoerig beschreven. Ook de bovengrondse hoogspanningsleidingen zijn aanleiding voor een verslag geweest. Bovendien wordt een beeld gegeven, aan de hand van grafiekjes, over de vogeltrek in de ochtenduren boven Eibergen in september, oktober en november. Verder maken revalidatie, fenologie, broedvogeltellingen, ringonderzoek en nestkastonderzoek dit jaarverslag compleet. In het totaal 38 gestencilde pagina’s.