Een krantenbericht van’l9 juli j.l. meldde dat Belgische genietroepen in de streek rond Zolder en Opheusden tienduizenden Spreeuwen met springstoffen hebben gedood. Dat schijnt gebeurd te zijn op verzoek van de Dienst Plantenbescherming van het ministerie van Landbouw te Hasselt. In ’De Nieuwe Gazet’ van 1 maart 1979 lezen wij dat de dynamiteurs van spreeuwen-concentraties vrijgesproken zijn. De Maatschappij tegen de Wreedheid jegens de Dieren ‘Veeweyde’ spande in 1975 een proces aan. Tijdens het proces werd vooral geklaagd dat de meeste vogels bij het dynamiteren op de slaapplaatsen niet onmiddellijk dood waren. Naar verluidt was dit bij ongeveer één tegen 100 vogels het geval. In september werden ingenieur Engels (verbonden aan het ministerie van Landbouw) en de heer Verjans (secretaris-generaal van de Belgische Fruittelersorganisatie) door de rechtbank te Tongeren vrijgesproken. De vereniging ’Veeweyde’ ging in beroep en zo kwam het bij het Hof van Beroep te Antwerpen terecht.