Geelsnavelduiker. 4-3-79 ex. Zuidpier IJmuiden nog steeds aanwezig (J. v. d. Laan, N v. d. Ham); 4-3-79 ex. Oostvoornse Meer ook nog aanwezig (A. Velthuizen); 12-3-79 ex. Zuidpier, IJmuiden (H. Kreijger); 17-3-79 ad winterkleed, Zuidpier, IJmuiden (J. Ch. Boshuizen, B. Theunissen). Parelduiker. 14-1-79 1 ex. in Oranjekom, AW duinen (J. H. Beijer); 14-1-79 t/m 25-2-79 1 ex. Oostvoornse Meer (A Velthuizen, G. Goedhart, D. Hallink en VWG KNNV afd. Voorne); 4-2-79, 11-2 en 24-2-79 2 ex. aldaar (P. G. Schrijvershof, R. Jeltes); 28-1-79 1 ex. infiltratiegebied PWN, Castricum (afd. Haarlem NJN, med. F. Dorel); 25-2-79 dood ex. Nummer Eén, WZVI (E. de Meyer. med. E. Marteijn); dec. 78 tot in mei 1979 meerdere waarn. AW duinen Laatste waarn. 21-5-79 ex. in zomerkleed, Nieuwkanaal (H. Douwes, M. Babeliowsky).