Ook in 1979 hopen wij in het decembernummer een aantal foto’s te kunnen afdrukken, die een indruk geven van hetgeen Nederlandse en Belgische vogelfotografen presteren. De voorkeur gaat daarbij uit naar actiefoto’s. Foto’s van vogels op of bij hun nesten zullen slechts worden gekozen als zij iets kunnen leren omtrent het gedrag van de vogels. Van in Nederland broedende vogels zullen in geen geval opnamen worden gekozen van soorten, die in de ’Avifauna van Nederland’ worden aangeduid als vrij schaars, schaars of zeer schaars, of die sinds deze publikatie als zodanig moeten worden aangemerkt, tenzij duidelijk blijkt dat de opname niet in de broedtijd of bij het nest is gemaakt. Voor in België gemaakt foto’s geldt daarbij de ’Avifauna van België’. Voor de naar het oordeel van de redactie beste foto zal ƒ 250,- worden vergoed, voor de op één na beste ƒ 100,-. De derde foto zal met / 80,- worden beloond, terwijl nog ten hoogste drie foto’s worden gekozen waarvoor ƒ 50,- per foto zal worden ontvangen. Bij de beoordeling van de prijswinnaars wordt de redactie weer versterkt door de vogelfotografen Hans Schouten en Piet Munsterman die hierdoor echter niet kunnen meedingen naar een prijs. Er zal van maximaal zes inzenders elk één foto worden gepubliceerd.