Als we het over een eiland hebben dan bedoelen we meestal een stuk land dat is omgeven met water. Op zo’n ’geografisch eiland’ zitten planten en dieren min of meer ’gevangen’ omdat het omringende milieu voor hen in de meeste gevallen een onneembare barrière is. Op een vergelijkbare wijze kunnen wij spreken van een eiland (ecologisch eiland), als planten en dieren op een bepaalde plaats op het vasteland geïsoleerd worden doordat het omringende milieu voor hen een grote hindernis vormt. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor als een stukje bos midden tussen intensief geëxploiteerde landbouwgronden ligt. De organismen die aan het bosleven zijn aangepast kunnen zich in het landbouwgebied niet handhaven. Het gevolg is dat er geen uitwisseling meer is tussen het ’eilandbosje’ en andere bosgebieden.