Omdat het bij de samenstelling van dit speciale nummer veel moeilijkheden opleverde de reeds bestaande litteratuur over dit onderwerp bij elkaar te krijgen vonden wij het voor anderen, die in dit onderwerp verder willen werken, van groot belang dat zij gebruik kunnen maken van ons litteratuur-onderzoek. Vanzelfsprekend houdt de redactie zich aanbevolen vooroude litteratuuropgaven die in deze lijst niet genoemd worden en toezending van in de toekomst te verschijnen litteratuur over dit onderwerp. De litteratuurverwijzingen bij de artikelen in dit nummer zijn gewoonlijk niet herhaald, zodat deze nog een nadere aanvulling op deze lijst verschaffen.