biogeografie wetenschap die de verspreiding van planten en dieren op aarde bestudeert. dekzand Zand, dat tijdens de laatste ijstijd door de wind als een deken over andere afzettingen is heengelegd.