Zeer velen gaven gehoor aan ons verzoek om een bijdrage voor de huur gedurende drie jaar van de jacht op de Col d’Orgambisdeska in de Franse Pyreneeën. Langs deze weg danken wij alle gevers. Ons gironummer 638498 tnv. Actie Comité Het Vogeljaar te Hilversum blijft openstaan. Wij hebben inmiddels reeds weer Frfrs 5000.-- overgemaakt en wij verwachten dat het totaal overgemaakte bedrag nog zal kunnen worden verdubbeld!