Door verschillende vogelwerkgroepen worden al jaren een of meer malen per winter stootvogeltellingen gehouden al dan niet in combinatie met tellingen van andere vogels. De gebruikte methoden en de omvang van die tellingen zijn zeer uiteenlopend; ook ontbreekt een totaaloverzicht. Dit artikel is een eerste resultaat van samenwerking tussen enkele werkgroepen. Het ligt in de bedoeling dat in de komende winters een werkgroep zal proberen stootvogeltellingen te coördineren en te stimuleren.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

J.F.N. van den Bergh-van Leeuwen, D.A. Jonkers, G.J.D.M. Müskens, J.B.M. Thissen, & D. Visser. (1979). Stootvogeltelling in Nederland in februari 1979. Het Vogeljaar, 27(6), 279–285.