Het was in 1979 voor ons land een waar ooievaarsjaar. Alsof er nooit sprake was geweest van enige achteruitgang werden overal in Nederland Ooievaars gesignaleerd. Maar de schijn bedriegt! Er waren dit jaar slechts zeven paar wilde Ooievaars; van de nesten vlogen zeven jongen uit. Sinds het begin van het onderzoek is nog nooit zo’n klein aantal jongen grootgebracht. Wat de bezetting van de nesten betreft was het ook in Denemarken een slecht jaar; er broedden daar achtentwintig paar. Ook in West-Duitsland schijnt het aantal broedparen geringer dan in andere jaren te zijn geweest. Behalve de wilde broedparen waren er in ons land nog twee gemengde paren (Liesveld x wild). Hierbij kwamen vijf jongen groot, een aanmerkelijk beter resultaat dan bij de wilde paren. Op de volgende data werden de respectievelijke partners van de wilde paren voor het eerst op de nesten gesignaleerd.