Vijf foto’s van vijf verschillende mensen, van vijf verschillende vogelsoorten, in vijf verschillende biotopen, van vijf verschillende belevingen. Vrijwel niet in hiërarchie onder te brengen. De foto brengt sterk tot uitdrukking die specifieke sfeer die de fotograaf beleefd heeft. Hadden de pioniers in de natuurbeleving Thijsse, Heimans, en later Strijbos, Wigman en vele anderen de gave van het woord om beelden aan te reiken, ons staat de techniek bij om die natuurbeleving in beelden over te brengen. Natuurlijk is die techniek nooit de hoofdzaak maar het houden van, de kennis, het geduld voor de natuur, in dit geval voor die vogel in dát biotoop. Want kijken wij naar de zingende Ortolaan, gefotografeerd in de Gelderse Achterhoek, dan kunnen wij daaraan veel beleven.