Op 21-2-1975 nam het Europese Parlement unaniem een resolutie aan gebaseerd op een door de Stichting Mondiaal Alternatief ingediende petitie (8/74) inzake de redding van de Euro-Afrikaanse trekvogels. Lezers die de berichten in dit en vele andere tijdschriften bijgehouden hebben weten dat er sindsdien enorm veel actie ondernomen is. Er is een niet aflatende internationale druk van vogelliefhebbers, deskundigen en organisaties ontstaan. Alles tezamen leidde dat tot een Richtlijn tot behoud van de Vogelstand welke officieel in april van dit jaar bekendgemaakt werd. In de indertijd door het Europese Parlement aangenomen resolutie staan twee argumenten die voor ons van groot belang zijn. 1. Dat de vogelstand ook gedecimeerd wordt door het sterk toegenomen gebruik van chemische insekticiden, en