Nadat vorig jaar een nest van een Buizerd met jongen door enkele vandalen door middel van het omzagen van de boom waarin zich het horst bevond, was uitgehaald, werd er door onze Vogelwerkgroep De Peel besloten om bij een volgende ontdekking van een stootvogelbroedsel te trachten een bewakingssysteem in te stellen. In de maand mei van dit jaar ontdekten enkele leden van onze werkgroep in het kader van het SOVON-project in de gemeentebossen van Asten een broedend havikenpaar en twee broedende buizerdparen, welke zich in een blok van 2000 m 2 bevonden. Het havikenpaar had twee jongen en de buizerdparen hadden respectievelijk drie en twee jongen.