Op 2 augustus 1979 overleed op 79-jarige leeftijd prof. dr. Dinand M. de Vries. Een groot verlies, in het bijzonder voor zijn vrouw en de naaste familieleden, maar ook voor zijn vele vrienden op het gebied van de veldornithologie. Aan deze tak van vogelstudie, waaraan zijn hart was verpand, besteedde hij in de vrije uren, buiten zijn drukke werkkring als onderzoeker aan het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen en als Wagenings Buitengewoon Hoogleraar in het Botanisch onderzoek van het grasland, veel aandacht. Dit was uiteraard ook het geval gedurende de jaren na zijn pensionering. Zijn vrouw, die hem op al zijn tochten vergezelde, was hem hierbij tot grote steun. Als voorstander van inventarisatie-onderzoek op lange termijn van een bepaald gebied, hanteerde hij de transect-methode, waarbij vooral de graslanden in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei bij Wageningen zijn grote belangstelling hadden. Behalve een geboren onderzoeker was hij een onvermoeibaar leider, waarop nimmer tevergeefs een beroep werd gedaan.