Wij zouden de aandacht van Nederlandse vogelliefhebbers willen vestigen op de Gallocanta lagune, een waterrijk gebied in het noordoosten van Spanje. Deze lagune, waarvan het bestaan nauwelijks bekend was buiten Spanje, is in de laatste jaren van steeds groter belang geworden als broed- en overwinteringsgebied voor watervogels en andere vogelsoorten die door het water aangetrokken worden. Deze lagune is een brakwater steppe-meer op een hoogte van ongeveer 1000 m, zo’n 110 km ten zuidwesten van Zaragoza. Zij is ongeveer 8 km lang en 3 km breed, met een maximum diepte van slechts 2.6 m. Eén van ons, Adolfo Aragüés, heeft in het Spaans enige voorlopige gegevens over de lagune gepubliceerd in ’Ardeola’ 20: 229. Tot 1972 werd de rust ernstig verstoord door de jacht, maar in dat jaar kwamen de jachtrechten voor 10 jaar in handen van het Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), dat streng toezicht hield op de jacht en twee plaatselijke bewakers aanstelde. Het is in geen geringe mate te danken aan het verstandige beheer van de voorzitter van de ICONA in Zaragoza, Emilio Pérez-Bujarrabal, dat ieder jaar het aantal broedende en overwinterende watervogels is toegenomen. Wat betreft de broedvogels kwamen er in 1977 onder andere voor: 100 paar Geoorde Futen, 300 paar Krakeenden, 250 paar Krooneenden, 200 paar Steltkluten, 100 paar Kluten, 20 paar Lachsterns en 100 paar Witwangsterns (in 1976, geen in 1977). In de winter van 1977/ 78 was het grootste aantal: meer dan 200.000 stuks watervogels, waaronder 30.000 Krooneenden, hetgeen volgens de getallen in BWP (waarin Gallocanta niet genoemd wordt), meer dan de helft van de Europese populatie zou betekenen. Andere nieuwe ontwikkelingen in de laatste tijd zijn het overwinteren van 100- 200 Grauwe Ganzen en van wel 600 Kraanvogels. Deze aantallen tonen duidelijk het belang van Gallocanta aan, zo lang een zekere mate van bescherming kan worden geboden.